سه شنبه 16 آذر 1395

کو رفیق راز داری؟ کو دل پر طاقتی ؟

   نوشته شده توسط: hamzeh savaedi    گفته بودی درد دل کن گاه با هم صحبتی

 

کو رفیق راز داری؟ کو دل پر طاقتی ؟

 

 

شمع وقتی داستانم را شنید آتش گرفت

 

شرح حالم را اگر نشنیده باشی راحتی

 

 

تا نسیم از شرح عشقم با خبر شد ، مست شد

 

غنچه ای در باد پر پر شد ولی کو غیرتی ؟

 

 

گریه می کردم که زاهد در قنوتم خیره ماند

 

دور باد از خرمن ایمان عاشق آفتی

 

 

روزهایم را یکایک دیدم و دیدن نداشت

 

کاش بر آیینه بنشیند غبار حسرتی

 

 

بس که دامان بهاران گل به گل پژمرده شد

 

باغبان دیگر به فروردین ندارد رغبتی

 

 

من کجا و جرات بوسیدن لب های تو؟

 

آبرویم را خریدی عاقبت با تهمتی

 

(فاضل نظری)


شنبه 6 آذر 1395

خداحافظ فرمانده

   نوشته شده توسط: hamzeh savaedi    

adiós comandante


پنجشنبه 4 آذر 1395

شعر مرا همه می خوانند جز تو ...

   نوشته شده توسط: hamzeh savaedi    شعر مرا همه می خوانند جز تو...

 

دیگر اینجا ماندن به صلاح من نیست

 

وقتی که ذره ای در یادت نیستم!

 

ماندن در زیر آفتاب

 

را آن زمانی دوست داشتم که

 

سایه ی توبر سرم بود!

 

و راه رفتن زیر باران

 

آن زمانی آرزویم بود که توچترم بودی!

 

اکنون با نبودن تو

 

دستانم،

 

حتی این قلم را که

 

فقط با نام تو آشنا بود

 

پس می زنند!

 

حال با نبودنت

 

از حضورت

 

می گریزم

 

و به بیهودگی لحظه هایم

 

نام تو را

 

می آویزم ای شاعر!

 

شاید این آخرین برگی باشد

 

که از من به یادگار می ماند...

 

اندوه عجیبی است

 

صفحات تا خورده ی دفتر تنهاییم

 

را همه می خوانند

 

جز تو....


سه شنبه 2 آذر 1395

برادر ....

   نوشته شده توسط: hamzeh savaedi    


بدون تو چیا کشیدم من

خوشی... ولی خوشی ندیدم من

تو اولِ مسیر خوشبختی

ته دنیا رسیدم من

بدون من سرت چقدر گرمه

کی حال این روزامو می فهمه؟

قبول دارم گناه نکردی تو

کار دنیای بی رحمه

 

زمونه عمر ما رو می گیره

برادر از برادرش سیره

تو دیر رسیدی... خیلی دیره

بخاطر تو هرکاری کردم

تو رفتی من چه جوری برگردم

خودت بیا... دورت بگردم

صدام کن

صدای تو لالای بچگیمه... صدام کن

دیگه خسته ام از عشقای نصفه نیمه... 

نگام کن

به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم

نمیشه

مگه می گذره آدم از اونی که زندگیشه؟

مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته می شه؟

 


سه شنبه 18 آبان 1395

به مناسبت درگذشت بانو توران میرهادی

   نوشته شده توسط: hamzeh savaedi    


بانوی بزرگ فرهنگ و ادبیات کودکان توران میرهادی زمین را نهاد و در زمان جاری شد

قلب مهربان بزرگ بانوی فرهنگ و ادبیات کودکان توران میرهادی امروز برای همیشه ایستاد و همه شاگردان، دوستداران و فرزندان خود را داغدار کرد.

.....................

**** سیده توران میرهادی (خمارلو) (۱۳۰۶-۱۸ آبان ۱۳۹۵) استاد ادبیات کودکان، نویسنده و متخصص آموزش و پرورش یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی است که بیش از شصت سال در گستره آموزش و پرورش، فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان کوشیده و در این روند یکی از چهره‌های تأثیرگذار سده کنونی ایران بوده است. در این راه او به همراه همسر و همراهش محسن خمارلو به مدت ۲۵ سال مجتمع آموزشی تجربی فرهاد یا مدرسه فرهاد را از از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۹ اداره کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه‌های تجربی و الگوواره ایران بود که هدف‌ها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در آن تجربه و ارزیابی می‌شد. همچنین او یکی از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک است و از سال ۱۳۵۸ تا کنون سرپرستی تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را نیز برعهده داشته است. او در ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۵ در ۸۹ سالگی و در اثر عارضه مغزی، درگذشت.

**** از گفته های ایشان است:

«به نظر من هنوز باید امور فرهنگی بر بعد اقتصادی توسعه ارجحیت داشته باشد.»

«بزرگترین خطری که امروز آموزش و پرورش کشور ما را تهدید می‌کند، عامل اسارت‌بار رقابت است که همه‌گیر شده‌است و با وجود این عامل، نمی‌توانیم انسانهایی سازنده را به جامعه تقدیم کنیم بیایید این رقابت را به همکاری، همیاری و مشارکت بدل کنیم تا فرزندان ما بتوانند به حداکثر توانایی‌های خود برسند و احساس آرامش بکنند.»

**** کتاب‌شناسی

آن که رفت، آن که آمد. ت‍وران‌م‍ی‍ره‍ادی (خ‍م‍ارل‍و)؛ نقاشی از مهرنوش معصومیان. تهران: فاطمی (واژه)، ۱۳۷۷.

تعلیمات اجتماعی تاریخ، جغرافی و تعلیمات دینی چهارم دبستان. ت‍وران م‍ی‍ره‍ادی، با همکاری لیلی آهی (ایمن)، ثمینه باغچه بان (پیرنظر)، علی اصغر مهاجر. تهران: وزارت فرهنگ، ۱۳۴۳.

تعلیمات اجتماعی سوم دبستان. ت‍وران م‍ی‍ره‍ادی. تهران: سازمان کتابهای درسی ایران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۴۷.

تعلیمات اجتماعی و چهارم برای کلاس چهارم دبستان. ت‍وران م‍ی‍ره‍ادی، با همکاری لیلی آهی (ایمن)، ثمینه باغچه بان (پیرنظر)، علی اصغر مهاجر. تهران: وزارت آموزش و پرورش، [بی نا].

ت‍وران م‍ی‍ره‍ادی. ت‍وران م‍ی‍ره‍ادی. ت‍ه‍ران: دی‍ب‍ای‍ه، ۱۳۸۶.

ج‍س‍ت‍ج‍و در راه‍ه‍ا و روش‍ه‍ای ت‍رب‍ی‍ت. ت‍وران م‍ی‍ره‍ادی (خ‍م‍ارل‍و). ت‍ه‍ران: آت‍ل‍ی‍ه، ۱۳۶۲.

دو گ‍ف‍ت‍ار: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه آم‍وزش‍گ‍اه‍ی و ن‍ق‍ش آن در ای‍ج‍اد ع‍ادت ب‍ه م‍طال‍ع‍ه. ت‍وران خ‍م‍ارل‍و (م‍ی‍ره‍ادی). [ب‍ی ج‍ا: ب‍ی ن‍ا]، ۱۳۵۷.

راهنمای تدریس کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان.]تهران[: سازمان کتابهای درسی ایران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۵۲.

ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان. پ‍دیدآورن‍ده ش‍ورای ک‍ت‍اب ک‍ودک؛ زی‍رن‍ظر ت‍وران‌م‍ی‍ره‍ادی (خ‍م‍ارل‍و)، ای‍رج ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی. ت‍ه‍ران: ش‍رک‍ت ت‍ه‍ی‍ه و ن‍ش‍رف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان،۱۳۷۱ - .

فهرست کتاب‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان. [تهران]: شورای کتاب کودک، ۱۳۴۷.

ک‍ت‍اب فارسی اول. م‍ول‍ف‍ان ث‍م‍ی‍ن‍ه ب‍اغ‍چ‍ه‌ب‍ان، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ش‍م‍س‌آوری؛ ه‍م‍ک‍اران ت‍وران‌م‍ی‍ره‍ادی، ی‍ح‍ی‍ی ف‍ی‍وض‍ات؛ ن‍ق‍اش‍ی از م‍ح‍م‍د زم‍ان زم‍ان‍ی، پ‍روی‍ز ک‍لان‍ت‍ری، ن‍ورال‍دی‍ن زری‍ن ک‍ل‍ک؛ خ‍طاطی از س‍ی‍ف ال‍ل‍ه ی‍زدان‍ی. ت‍ه‍ران: ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن، وزارت آم‍وزش و پ‍رورش، س‍پ‍اه دان‍ش، ۱۳۴۲ ،۱۳۴۴.

ک‍ت‍اب ک‍ار م‍رب‍ی ک‍ودک: ب‍رن‍ام‍ه ک‍ار س‍الان‍ه م‍رب‍ی در م‍ه‍د ک‍ودک وک‍ودک‍س‍ت‍ان. ن‍وش‍ت‍ه ت‍وران خ‍م‍ارل‍و (م‍ی‍ره‍ادی). ت‍ه‍ران: آگ‍اه، ۱۳۷۰.

گ‍ذری در ادب‍ی‍ات ک‍ودک‍ان. ت‍ال‍ی‍ف ل‍ی‍ل‍ی ای‍م‍ن (آه‍ی)، ت‍وران خ‍م‍ارل‍و (م‍ی‍ره‍ادی)، م‍ه‍دخ‍ت دول‍ت‌آب‍ادی. -- ت‍ه‍ران: ش‍ورای ک‍ت‍اب ک‍ودک، ۱۳۵۷.

م‍ادر و خ‍اطرات پ‍ن‍ج‍اه س‍ال زن‍دگ‍ی در ای‍ران. ت‍وران م‍ی‍ره‍ادی و س‍ی‍م‍ی‍ن‌ض‍راب‍ی. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ق‍طره، ۱۳۸۳.


تعداد کل صفحات: 266 1 2 3 4 5 6 7 ...